کد خبر: 6301تاریخ انتشار : ۱:۳۷:۰۴ - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶

ثبت نام محمد علیخانى و حسن رسولى در انتخابات شوراى شهر

محمد علیخانی نماینده ادوار مجلس و داراى سابقه مدیریت ٢٠ ساله در شهردارى تهران و حسن رسولی استاندار در دولت اصلاحات با حضور در فرمانداری تهران داوطلب انتخابات شوراى شهر تهران شدند.

ثبت نام محمد علیخانى و حسن رسولى در انتخابات شوراى شهر

محمد علیخانی نماینده ادوار مجلس و داراى سابقه مدیریت ٢٠ ساله در شهردارى تهران و حسن رسولی استاندار در دولت اصلاحات با حضور در فرمانداری تهران داوطلب انتخابات شوراى شهر تهران شدند.