کد خبر: 8809تاریخ انتشار : ۱۵:۳۷:۲۱ - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

هرگونه تجمع خیابانی به نام ستاد انتخاباتی «روحانی» ممنوع است

سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت که هرگونه تجمع خیابانی به نام ستاد انتخاباتی دکتر روحانی ممنوع است.

هرگونه تجمع خیابانی به نام ستاد انتخاباتی «روحانی» ممنوع است

محمدعلی وکیلی در واکنش به فراخوان‌های مشکوک برای برگزاری تجمعاتی در حمایت از روحانی اظهار کرد: هرگونه تجمع خیابانی به نام ستاد انتخاباتی دکتر روحانی ممنوع است.

وی افزود: هواداران مراقب حرکت‌های مشکوک باشند چرا که مطابق بیانیه ریاست ستاد انتخاباتی دکتر روحانی آرامش فضای عمومی رمز موفقیت است.