کد خبر: 7710تاریخ انتشار : ۳:۲۵:۳۴ - چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

حامد منتظری- فعال سیاسی اصلاح طلب

چک سفیدامضای مردم در دست شورای اصلاح طلبان چند برگ دیگر دارد؟

آنچه باعث اعتماد متقابل و مداوم بدنه جامعه و مراکز فکری اصلاحات می شود چه چیزی است؟ آیا چک سفید امضایی که مردم تهران و بعضی شهرهای دیگر به رهبران خود داده اند نامحدود است؟

چک سفیدامضای مردم در دست شورای اصلاح طلبان چند برگ دیگر دارد؟

توافق اصلاح طلبان بر سر یک لیست کامل در مجلس دهم و حمایت کامل مردم تهران نقطه روشنی در تاریخ دموکراسی ایران بود، اما زمانی ارزش خود را نشان می دهد که با تداوم خود به صفحه ای همواره نورانی تبدیل شود و در همه کشور و همه انتخابات بسط پیدا کند.

آنچه باعث اعتماد متقابل و مداوم بدنه جامعه و مراکز فکری اصلاحات می شود چه چیزی است؟ آیا چک سفید امضایی که مردم تهران و بعضی شهرهای دیگر به رهبران خود داده اند نامحدود است؟

پاسخ به این پرسش ها تابع دو عامل خواهد بود.

۱-مشک آن است که خود ببوید…افراد معرفی شده تا چه حد دارای پشتوانه اجتماعی هستند و به چه اندازه باعث بزرگی بدنه اجتماعی اصلاح طلبان می شوند. توجه ناقص به این موضوع در دوره های قبل منجر به استفاده از افراد مشهور اما غیرمتخصص شده بود. لیست معرفی شده بایستی فارغ از عنوان، دارای ظرفیت درونی نیز باشد.

۲-به عمل کار برآید… عملکرد مثبت افراد انتخاب شده همواره مهمترین تبلیغ و دلگرمی برای کسانی است که به آنان رای داده اند و برعکس اگر تنها انتخاب شدن نقطه هدف باشد و در پی آن حرکتی نباشد موجب دلسردی و سرخوردگی رای دهندگان خواهد بود، چنانچه متاسفانه در مورد برخی نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی تا حدی مشاهده می شود. فعالیت افراد انتخاب شده مهمترین عامل افزایش یا کاهش اعتبار شورای اصلاحات و موجب تداوم یا توقف روند مثبت فعلی خواهد بود.

اگر افراد معرفی و انتخاب شده فاقد شرایط کارآمدی، سلامت و جسارت باشند دیری نمی پاید که لیست اصلاحات نیز اعتبار خود را از دست بدهد.

کلمات کلیدی :