کد خبر: 10264تاریخ انتشار : ۱:۴۲:۵۷ - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

علی نظری- سردبیر روزنامه مستقل

بغض روحانی در مراسم افطاری اصحاب رسانه شکست!

روحانی با اشاره به حماسه آفرینی ملت در انتخابات اخیر گفت: ما در این دوره از انتخابات پدیده شهروند رسانه را دیدیم که مردم مظلوم وقتی دولت مظلوم خویش را تنها دیدند به صحنه آمدند تا نگذراند جامعه به عقب برگردد.
رییس جمهور با چهره ای گرفته و بیانی بغض آلود ولی مصمم و استوار اعلام کرد: به آرمان های جامعه رای دهندگان ایرانی وفادار خواهد ماند و برای تحقق مطللبات مردم و وعده های انتخاباتی از جانش مایه می گذارد تا شرمنده مردم نگردد.

بغض روحانی در مراسم افطاری اصحاب رسانه شکست!

امشب حسن روحانی در شب بیست و یکم ماه رمضان میزبان اهالی رسانه بود.
به عبارتی درد دل های رییس جمهور با حامیان رسانه ای خویش مملو از بغض و اندوه بود.
از مظلومیت علی که گفت،چشمانش سرخ و گردی صورتش راغم و تاثر فرا گرفته بود.
از تبلیغات مسموم امویان علیه علی گفت،که چگونه تبلیغات زهر آلود و مغرضانه امویان ،علی را که تجسم حق بود،باطل جلوه داد.
روحانی در این سخنرانی به صراحت ذکر کرد که دولت یازدهم مظلوم ترین دولت بعداز انقلاب اسلامی است.
وقتی با افتخار اظهار داشت دولت من بعداز مصدق بهترین کارنامه را در پیشی گرفتن صادرات بر واردات داشته است، چهره اش بسیار بشاش شده بود.اما گلایه کرد که تخریب گران بی محابا به تخریب وی و دولتش پرداخته اند و این همه توفیق رانمی بینند و دچار مرض نابینایی تعمدی شده اند!
درد دلهای دیگر منتخب ۲۹ اردیبهشت چنین بود:
ناسزا گویی و دشنام نشانه انقلابی گری نیست.
اینکه عده ای فحاشی به دولت را افتخار خویش می دانند،از کدام معیار اخلاق علوی پیروی می کنند؟
علی(ع) حتی در صفین هم از دشنام گویی یارانش به اصحاب معاویه انتقاد کرد.این علی نماد انقلابی گری است نه فحاشان امروز جامعه ما که در واقع دولت منتخب ۲۴ میلیونی را به نیابت از ملت به باد تهمت و دروغ گرفته اند!
رییس جمهور با اشاره به ایام انتخابات و روز سرنوشت ساز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ اشاره کرد و این روز را حماسه بزرگ یا عید سیاسی مردم ایران خواند.
سخنرانی رییس جمهور درشب بیست ویکم درجمع اصحاب رسانه ،توفنده ترین سخنان منتخب۲۹ اردیبهشت بعداز پیروزی انتخابات دوره دوازدهم بود.
روحانی با اشاره به حماسه آفرینی ملت در انتخابات اخیر گفت: ما در این دوره از انتخابات پدیده شهروند رسانه را دیدیم که مردم مظلوم وقتی دولت مظلوم خویش را تنها دیدند به صحنه آمدند تا نگذراند جامعه به عقب برگردد.
رییس جمهور با چهره ای گرفته و بیانی بغض آلود ولی مصمم و استوار اعلام کرد: به آرمان های جامعه رای دهندگان ایرانی وفادار خواهد ماند و برای تحقق مطللبات مردم و وعده های انتخاباتی از جانش مایه می گذارد تا شرمنده مردم نگردد.
روحانی وقتی علیه تند روی سخن می گفت، بار دیگر قاطعانه هشدار داد که راهی جز اعتدال برای ما باقی نمانده است و خاطر نشان کرد،الگوی اعتدال علی است واستراتژی دولت اینده را تداوم اعتدال و مقابله با افراطی گری و خشونت طلبی توصیف کرد.
نگارنده معتقد است با وجود این همه ناملایماتی که بر سر راه روحانی قرار گرفته است،وی بیدی نخواهد بود که با این بادها بلرزد.
آنچه که ملت ما و بویژه ۲۴ میلیون رای دهنده ایرانی را به ۴ سال اینده خوشبین می سازد،استواری رییس جمهور در تقابل با مشکلات احتمالی دولت تدبیر و امید در دوره دوم خواهدبود.
روحانی می خواهد با چاشنی تدبیر و شجاعت، کفایت خویش را مبنی بر اینکه نماینده واقعی مردم است به رخ مخالفان دولت بکشاند.
این شیخ دیپلمات در دوره آینده ریاست جمهوری می کوشد تا زمینه ساز، ایجاد ساز و کارهای جامعه مدنی و نهایتا استقرار جامعه ای دموکراتیک را بنیان نهد تا در تاریخ سیاسی ایران، چهره ای خوشنام و تاثیر گذار از یک سیاستمدار روحانی را به نمایش بگذارد.
رییس جمهورامشب با بغض اعلام کرد به وعده های انتخاباتی اش وفادار است.
آنچه که من از سخنان امشب رییس جمهور استنباط کردم این است که وی علی وار در مقابل کج اخلاقی ها و تخریب ها خواهد ایستاد.
بگذارید به روحانی بگویم مردم قدر دان صداقت و شهامت شما خواهند بود.

کلمات کلیدی :