کد خبر: 550تاریخ انتشار : ۲۱:۲۱:۱۲ - شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴

به ياد هدى صابر در چهارمين سالگرد

صابر، آرمان دار و عمل‌گرا

هدی صابر خاص بود، به لحاظ مشغله‌های فکری و عملکردش. طرح توسعه مهارت‌ها و کارآفرینی زاهدان، طرحی است بزرگ که به سرانجام رساندنش هم نیازمند حوصله است و هم علاقه. مرحوم صابر به دنبال خدمت بود. بیزار از صحبت بی نتیجه و بی فایده و عمل و خدمت بی چون‌وچرا. هدی صابر برای به نتیجه […]

صابر، آرمان دار و عمل‌گرا

هدی صابر خاص بود، به لحاظ مشغله‌های فکری و عملکردش. طرح توسعه مهارت‌ها و کارآفرینی زاهدان، طرحی است بزرگ که به سرانجام رساندنش هم نیازمند حوصله است و هم علاقه.
مرحوم صابر به دنبال خدمت بود. بیزار از صحبت بی نتیجه و بی فایده و عمل و خدمت بی چون‌وچرا. هدی صابر برای به نتیجه رسیدن اهدافش حقیقتاً صابر بود. آن موقع که امرارمعاش و به شب رساندن روزها برای حاشیه نشینان و مرزنشینان دشوارتر از همیشه شده بود، این امثال هدی صابر بودند که می‌توانستند بی هیچ چشم‌داشت و بدون بودجه کلان، برنامه‌ریزی کنند و به مردم کمک کنند.
یقیناً کارآفرینی و آموزش به اهالی زاهدان، با تمام موانع، کاری است که کمتر کسی موفق به انجام آن می‌شود، ولی هدی صابر موفق شده بود و یقیناً موفق‌تر بود اگر اجل به او بیشتر مهلت می‌داد.
صابر در مطالعه تاریخ و دین و سایر زمینه‌ها نیز پیشتاز بود. بامطالعه و بازنگری جلسات هشت فراز هزار نیاز که از جلسه‌های ممتاز بررسی تاریخ معاصر ایران بودند و در آنها تمام شعارها و تئوری های دورانی بررسی شده بودند، جلسات باب بگشای مذهبى (١) و نشست‌های دو سده تکاپوی توسعه در ایران که هدف و برنامه‌اش از نامش هویدا و آشکار است، درمی‌یابیم که مطالعات صابر تا چه حد عمیق بود و به‌تبع آن چه دغدغه‌های عمیقی هم داشت.
در نشست بیست و چهارم باب بگشا، صابر چنین گفته: “خدا [جریان فرعون را] هم در نقطه حذف نکرد [بلکه در سیر و روند حذف شدند]؛ با همه‌ی فرصت‌ها [زمینه‌ی رشد برای آنها فراهم کرد]. خدا آخر کار هم باز توضیح می‌دهد نه کمبود تشکیلاتی داشتند، نه کمبود طراحی، نه کمبود تکنولوژی! سرآمد تکنولوژی دوران و شاید دوران‌های بعد از خودشان هم بودند. هنوز هم کسی می‌رود اهرام ثلاثه را می‌بیند یک «وَه» می‌گوید. خدا آن توان تکنولوژیک و طراحی و سازماندهی‌شان را انکار نمی‌کند، ولی بالاخره عنصر تحول نبودند و می‌باید حذف شوند”.
صابر بارها در این جلسات بر این نکته تاکید می‌کند که هر جریان و فردی برای بقا لازم است عنصر تحول باشد و در غیر این صورت محکوم به نابودی است.
در جلسات هشت فراز هزار نیاز هم پس از طرح مسئله فلسفه تاریخ و بررسی هفت فراز مختلف تاریخی و معاصر ایران، صابر به‌نقد و بررسی دوران اصلاحات می‌نشیند و علل ناکامی آن را بررسی می‌کند.
دین داری‌اش شاخص بود، صداقتش آشکار و یک رویی و ساده زیستی‌اش از صفات نیک و پسندیده‌اش بود. مرگش غیرقابل باور است. در یک خرداد تلخ، پس از غم فوت مهندس عزت‌الله سحابی و از دست دادن فرزند ایشان، فقط درگذشت هدی صابر کم مانده بود که خرداد ١٣٩٠ تا این حد به کام ایرانیان تلخ شود. ماه تلخی که ایرانیان هرگز آن را فراموش نمی‌کنند. سخن گفتن از فوتش سخت است و داغ از دست دادنش هنوز تازه؛ گویی که هرچه می‌گذرد جای خالی‌اش بیشتر حس می‌شود.

(١) باب بگشا، نام سلسله نشست‌هایی بود باهدف شناخت خدا و داشتن دید دقیق تری به پروردگار با رجوع به آیات قرآن از شهریور سال ٨٧ آغاز شد.