کد خبر: 732تاریخ انتشار : ۴:۱۷:۵۴ - سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

آخرین مراحل مذاکرات

پایتخت ما: مذاکرات هسته اى آخرین مراحل خود را مى گذراند. چند دقیقه پیش، دیدار ظریف، کرى، هموند و اشتان مایر آغاز شد. لاوروف اما، بدون هیچ صحبتى، کوبورگ را ترک کرده. پیش از این هم، تخت روانچى و عراقچى با شرمن و رابرت مالى ملاقات خود را آغاز کرده بودند. در صورت پایان کار، […]

آخرین مراحل مذاکرات

پایتخت ما: مذاکرات هسته اى آخرین مراحل خود را مى گذراند. چند دقیقه پیش، دیدار ظریف، کرى، هموند و اشتان مایر آغاز شد. لاوروف اما، بدون هیچ صحبتى، کوبورگ را ترک کرده.

پیش از این هم، تخت روانچى و عراقچى با شرمن و رابرت مالى ملاقات خود را آغاز کرده بودند. در صورت پایان کار، ظریف و موگرینى بیانیه مشترک را قرائت خواهند کرد.

کلمات کلیدی :