کد خبر: 730تاریخ انتشار : ۴:۱۵:۳۵ - سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

مذاکرات در آخرین مراحل

مذاکرات هسته اى آخرین مراحل خود را مى گذراند. چند دقیقه پیش، دیدار ظریف، کرى، هموند و اشتان مایر آغاز شد. لاوروف اما، بدون هیچ صحبتى، کوبورگ را ترک کرده. پیش از این، نشست عراقچى و تخت روانچى با شرمن و رابرت مالى آغاز شده بود. در صورت اتمام کار در بامداد امروز، ظریف و […]

مذاکرات در آخرین مراحل

مذاکرات هسته اى آخرین مراحل خود را مى گذراند. چند دقیقه پیش، دیدار ظریف، کرى، هموند و اشتان مایر آغاز شد. لاوروف اما، بدون هیچ صحبتى، کوبورگ را ترک کرده.

پیش از این، نشست عراقچى و تخت روانچى با شرمن و رابرت مالى آغاز شده بود. در صورت اتمام کار در بامداد امروز، ظریف و موگرینى بیانیه را قرائت خواهند کرد.

کلمات کلیدی :