کد خبر: 725تاریخ انتشار : ۳:۲۴:۲۱ - سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

پایان انتظارات؟

پایتخت ما: با توجه به مذاکره سه جانبه کری، ظریف و موگرینی، پیش از مذاکره اعضای ۵+۱ و فضای نسبتا بانشاط مذاکرات در روز دوشنبه، احتمال می‌رود تا ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران، مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد. همچنین عکس‌هایی از روند آماده‌سازی محل کنفرانس منتشر شده و گفته می‌شود فیلم‌برداران، عکاسان و خبرنگاران […]

پایان انتظارات؟

پایتخت ما: با توجه به مذاکره سه جانبه کری، ظریف و موگرینی، پیش از مذاکره اعضای ۵+۱ و فضای نسبتا بانشاط مذاکرات در روز دوشنبه، احتمال می‌رود تا ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران، مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد.

همچنین عکس‌هایی از روند آماده‌سازی محل کنفرانس منتشر شده و گفته می‌شود فیلم‌برداران، عکاسان و خبرنگاران نیز در حال رفتن به محل این کنفرانس می‌باشند.

عکس:شبنم شکوریان، برنا

محل مذاکرات

کلمات کلیدی :