کد خبر: 1615تاریخ انتشار : ۲۳:۱۰:۳۹ - چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

نگاه بی‌طرفانه پایتخت‌کهن به اظهارات جنجال‌برانگیز صادق خرازی: ندا، شیپور انشقاق

تصویر جلد شمارۀ ۴۰هفته‌نامۀ پایتخت‌کهن

نگاه بی‌طرفانه پایتخت‌کهن به اظهارات جنجال‌برانگیز صادق خرازی: ندا، شیپور انشقاق

تصویر جلد شمارۀ ۴۰هفته‌نامۀ پایتخت‌کهن

 

 

 

جلد۴۰ (۲)

احمد منتظری: فقیه عالی قدر، اسوه اسلام رحمانی

زهرا ربانی املشی: استقلال زنان

پرونده این شماره: درآمدی بر ظهور داعش