کد خبر: 16512تاریخ انتشار : ۳:۱۴:۲۷ - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

ابوالقاسم عابدین‌پور – فعال سیاسی اصلاح طلب

آقای روحانی،یاد گرفته ایم توجیه کنیم!

در حال حاضر پچ پچ کردن و توجیه کردن تناقضات، نشانه ی روشنفکری است. این سخنان آهسته، نماد فهم زیاد است و علامت درک رفتارهای نامرئی. یاد گرفته ایم این را احساس کنیم، که حتمأ در برابر کارهای نسنجیده و قول‌های بی عمل برندگان انتخابات ، حکمتی در کار است که ما از آن سر در نمی آوریم. یاد گرفته ایم اشتباهات افرادی را که عَلَم کرده و زیر بیرقشان سینه زده ایم، به حساب دقت و ظرافت رفتار سیاسیشان توجیه کنیم. آموخته ایم که شفافیت و وفای به عهد مراحلی دارد، از جمله صبور بودن و لبخند زدن که به طور مثال حتمأ این تناقض در رفتار و کردار منتخبان ما، نوعی دور اندیشی است!

آقای روحانی،یاد گرفته ایم توجیه کنیم!

در حال حاضر پچ پچ کردن و توجیه کردن تناقضات، نشانه ی روشنفکری است. این سخنان آهسته، نماد فهم زیاد است و علامت درک رفتارهای نامرئی. یاد گرفته ایم این را احساس کنیم، که حتمأ در برابر کارهای نسنجیده و قول‌های  بی عمل برندگان انتخابات ، حکمتی در کار است که ما از آن سر در نمی آوریم. یاد گرفته ایم اشتباهات افرادی را که عَلَم کرده و زیر بیرقشان سینه زده ایم، به حساب دقت و ظرافت رفتار سیاسیشان توجیه کنیم. آموخته ایم که شفافیت و وفای به عهد مراحلی دارد، از جمله صبور بودن و لبخند زدن که  به طور مثال حتمأ این تناقض در رفتار و کردار منتخبان ما، نوعی دور اندیشی است!

مثال می خواهید؟

انتخابات بیست و نهم اردیبهشت ۹۶.

یادتان می آید مناظرات انتخاباتی را؟

زمانیکه آقای جهانگیری به عنوان یک اصلاح طلب، تمام صداقتی را که در خود سراغ داشت با دل و جان در دفاع از روحانی به کار برد و یادمان می آید صدای روحانی را که در هیاهوی شور برانگیز موسیقی وطنی  که توسط ستادها تدوین شده بود، از آزادی و دفاع از اصلاحات و رفع حصر و…به گوش می رسید!؟

یادمان می آید، نوبت به  حرف تغییرات کابینه که می رسید تا نام وزارت کشور برای تحولاتی در دولت دوازدهم شنیده می شد، شور و هیجان و امید بود که میلیونها انسان را به وجد می آورد و همه خواستار انجام آن تغییرات در کابینه ی فاضله ای بودند که به تعبیری، انتخاب خود روحانی است و دستش برای برآوردن خواست طرفدارانش باز است و با همین انرژی، طرفداران،  خیلی‌ها را که تصمیم به رأی دادن نداشتند، به پای صندوق رأی دعوت  کردند  که بیایند و آمدند.

 

یادمان می آید که عبارت«تکرار میکنیم» سید محمد خاتمی، چگونه فعالان ستادی را به ادامه ی حمایت از روحانی و لیست شوراهای منتسب به این جریان وا می داشت و به آنها  روحیه می‌بخشید و چه انسانهایی را شب تا صبح به توجیه و تشویق دیگران برای حضور در روز رأی گیری به استدلال و خواهش و تمنا وا می داشت تا افراد بلاتکلیف را با خود همراه کنند و به پای صندوق رأی بکشانند که کشاندند( همان رأی های خاکستری،که سفید شد….

حالا اگر عضوی از  اعضای شورا، زمخت می نشیند و ستبر راه می رود و اصلأ تن به مشاوره با متخصصان امور نمی دهد، و جز خواست و مشیت الهی، هیچ کس و هیچ جناح و حزبی را در موفقیتش دخیل نمی داند، حتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم.

حالا اگر کابینه ی معرفی شده از طرف دکتر روحانی همچون سطلی آب سرد بر سر اعتدالیون و اصلاح طلبان  و اصولگرایان معتدل، فرو می ریزد و معرفی  کابینه به نوعی لج بازی با طرفداران شباهت می یابد، حتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم.

حالا اگر باز همان مدیران مخالف با دولت روحانی و  همان فعالان در ستاد رقیب، ریشخند تحویل می دهند و نیروهای ستادی را تمسخر می کنند، و کسی توان تکان دادنشان را ندارد، حتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم!

حالا اگر زنان سوری با پرچم خودشان در استادیوم آزادی حاضر می شوند و زنان ایرانی نمی‌توانند ورود پیدا کنند، مگر پرچم سوریه بر دوش بیفکنند، باز هم حتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم!

حالا اگر وزیر آموزش و پرورش می خواهداحتمالا و با شک و تردید، مقداری از مطالبات یک سال پیش معلمان را بدهد و چند بار در خبر و غیر خبر این فتح الفتوح را به گوش جهان می رسانند، حتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم،پس باز بهتر است که سکوت کنیم !

حالا اگر قرار است به جای وعده ی نهصد هزار کارآفرینی  و شغل در سال احتمالأ، پانصدهزار  شغل را هم نتوان ایجاد کرد، بازحتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم!

اساسأ مگر نه اینکه وقتی نمی فهمیم باید سکوت کنیم؟

سیاست رفتاری این مجموعه ی موفق، به قدری لایه لایه و حساب شده و دارای زوایای پنهان و آشکار است که ما نمی فهمیم!

آقای روحانی!  مسئولین استانی خود در ستادهایتان را می شناسید؟

حتمأ در معرفی کابینه با آنها هم مشورت کرده تا نظر مردم را بدانید؟

اگر مشورت نکرده اید که همینطور هم هست، حتمأ سیاستی در کار است که ما نمی فهمیم!

شوراهای لیست امید هم از رئیس جمهور شأن یاد گرفته اند. به ستادها و نیروهای حزبی بی اعتنایی می کنند تا از قافله عقب نمانند و هم کیش بزرگان اهل سیاست باشند.

البته،البته! ما از روحانی گله مند می شویم ٬آنچه را درست می دانیم می گوییم ولی از روحانی عبور نمی کنیم و همچنان با تمام توان تلاش می کنیم و جدأ امیدواریم.

والسلام.