کد خبر: 16582تاریخ انتشار : ۲:۵۷:۲۳ - سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

عابدین سالاری اسکر- روزنامه نگار

رابطه بین پیران و بازنشستگان اصلاح طلب و پدیده سیاسی احمدی نژاد

فصل مشترک تمامی جریانات و چهره‌های اصلاح‌طلب نقد و نفی کامل پدیده سیاسی احمدی نژاد و عملکرد دولت احمدی نژاد در دوره ۸ساله (فاصله سال‌های۸۴تا۹۲) می‌باشد. اکنون در یک تصور فرضی به سال ۸۳،۸۴ بازگردید و حوادث آن مقطع را بازخوانی کنید. به طور قطع، در تبیین ریشه‌های شکل‌گیری پدیده اجتماعی احمدی نژاد و سپس پدیده سیاسی احمدی نژاد به عوامل و متغیر‌های داخلی و خارجی مختلفی می‌توان اشاره کرد که یکی از عمده‌ترین آن‌ها عملکرد مجموعه فکری و مدیریتی حاکم بر جامعه ایرانی در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۳ می‌باشد. گرچه این دوره بلند بیست ساله از حیث کیفیت و مدل توسعه، تفاوت‌های چشم‌گیری دارد، لیکن در وجود یک مساله اشتراک نظر وجود دارد و آن‌هم عبارت‌ست از : حضور نسبتا دائمی حلقه محدودی از مدیران و چهره‌های سیاسی که در آن سال‌ها در بالاترین سطوح قدرت اجرایی حاضر بودند. به عبارت گویاتر می‌توان یک دلیل عمده شکل‌گیری پدیده احمدی نژاد: را عملکرد مدیران سیاسی و اجرایی این مقطع بلند تاریخی دانست.

رابطه بین پیران و بازنشستگان اصلاح طلب و پدیده سیاسی احمدی نژاد

فصل مشترک  تمامی جریانات و چهره‌های اصلاح‌طلب نقد و نفی کامل پدیده سیاسی احمدی نژاد و عملکرد دولت احمدی نژاد در دوره ۸ساله (فاصله سال‌های۸۴تا۹۲) می‌باشد. اکنون در یک تصور فرضی به سال ۸۳،۸۴ بازگردید و حوادث آن مقطع را بازخوانی کنید. به طور قطع، در تبیین ریشه‌های شکل‌گیری پدیده اجتماعی احمدی نژاد و سپس پدیده سیاسی  احمدی نژاد به عوامل  و متغیر‌های داخلی و خارجی مختلفی می‌توان اشاره کرد که یکی از عمده‌ترین آن‌ها عملکرد مجموعه فکری و مدیریتی حاکم بر جامعه ایرانی در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۳ می‌باشد. گرچه این دوره بلند بیست ساله از حیث کیفیت و مدل توسعه، تفاوت‌های چشم‌گیری دارد، لیکن در وجود یک مساله اشتراک نظر وجود دارد و آن‌هم عبارت‌ست از : حضور نسبتا دائمی حلقه محدودی از مدیران و چهره‌های سیاسی که در آن سال‌ها در بالاترین سطوح قدرت اجرایی حاضر بودند. به عبارت گویاتر می‌توان یک دلیل عمده شکل‌گیری پدیده احمدی نژاد: را عملکرد مدیران سیاسی و اجرایی این مقطع بلند تاریخی دانست.

در نتیجه تحولات اجتماعی و سیاسی حاصله در سطح بین‌المللی و داخلی، در سال ۹۲ سامانه قدرت چرخشی مجدد پیدا کرد. این تحول در سال ۹۴و ۹۶ و مشخصا در انتخابات شورای شهر تهران با راهیابی اصلاح‌طلبان به چرخه قدرت نمود تازه‌ای پیدا کرد.

حال تغییرات مدیریتی بعد از این مقطع را مشخصا در فضای شهر و شهرداری تهران آنالیز نمایید.

دقیقا افراد و چهره‌هایی اداره مجدد شهر تهران (در دولت و سطح وزراء به سرعت وعده‌های چند ماه پیش خود را به فراموشی سپرد،  وضعیت بغرنج تر است) به عهده می‌گیرند که در آن دهه پیش گفته، (سال های۶۸-۸۴)در در بالاترین سطح قدرت حضور داشته‌اند. این مساله از چند زاویه قابل تامل می‌باشد.

۱- چسبندگی و گیرایی بالای قدرت در میان اصلاح‌طلبان: هم در سطح شورای عالی سیاست گذاری و هم در سطح نیرو‌هایی که اداره امروز شهر تهران را بر عهده گرفته‌اند، رنج و دامنه حضور آن‌ها در قدرت سیاسی از سنین۲۰ سالگی آغاز شده و بخش عمده آن‌ها در آستانه ۶۰-۷۰ سالگی می‌باشد. و صرفا متغییر مردن می‌تواند به عنوان یک متغیر بیرونی آن‌ها را از این چسبندگی خلاص نماید. (البته می‌دانید که مرگ دست خداوند است و کسی از آن اطلاعی ندارد) و البته اخیرا پدیده  ژن خوب نیز می‌تواند در سطح معدودی این چسبندگی را کاهش دهد.

۲- در سطح تحلیل سیاسی و اجتماعی، اکثر جامعه شناسان پدیده اجتماعی سال ۸۴ را محصول نابرابری شدید قدرت و ثروت در ایران در نتیجه اجرای  مدل‌های توسعه نئوکلاسیکی در دو دهه قبل می‌دانند.که حاملان و واضعان آن دیدگاه‌ها امروزه دوباره بر صدر امور قرار گرفته‌اند.به عبارت دقیق تر، در فضای کنونی جامعه ایرانی که مساله فقر، نابرابری، فساد و تبعیض نسبت به سال ۸۴ عمیق‌تر و جدی‌تر شده است، ادامه کاربست‌های قبلی توسط این مدیران، به معنای شکل‌گیری یک فرآیند اجتماعی از نوع سال ۸۴  با ابعاد و اندازه‌های بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر می‌باشد. با این تفاوت که به دلایل سیاسی و شرایط بین‌المللی متفاوت با آن مقطع (سال ۸۴) این بار تحولات جامعه ایرانی با ابهام بیشتری همراه خواهد

بود. خلاصه کلام اینکه،در صورت ادامه روند کنونی با تفکرات ، آدم‌ها و  مدل‌های قبلی در امر توسعه شهر تهران و کشور، امکان تکرار پدیده اجتماعی سال ۸۴ بسیار قوی  ، فوری و نزدیک (در انتخابات سال ۱۴۰۰) می‌باشد. مسئولیت تاریخی این فرایند به عهده کسانی است که در شکل‌گیری وضعیت موجود سهیم و دخیل می‌باشند. عقل سلیم حکم می‌کند که از تجربه موفق استفاده مجدد کرد نه از تجربه شکست خورده!

کلمات کلیدی :