کد خبر: 16357تاریخ انتشار : ۵:۴۷:۵۵ - پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

معاونت رفاه وتوسعه اجتماعی تأسیس شود

عدالت شهری

فقر و نابرابری اجتماعی درکلانشهرهای کشور و از جمله تهران موضوعی پنهان شدنی نیست. بخشی از این پدیده به سیاست‌های کلان اقتصادی ارتباط دارد و بخشی نیز به نابرابری و توزیع ناعادلانه خدمات و امکانات شهری مربوط می‌شود.

عدالت شهری

جواد رحیم پور- روزنامه نگار

فقر و نابرابری اجتماعی درکلانشهرهای کشور و از جمله تهران موضوعی پنهان شدنی نیست. بخشی از این پدیده به سیاست‌های کلان اقتصادی ارتباط دارد و بخشی نیز به نابرابری و توزیع ناعادلانه خدمات و امکانات شهری مربوط می‌شود. سهم سیاست‌های نادرست مدیریت شهری در اولویت­بخشی به توسعه برخی مناطق شهری، ناهمگونی محسوس کالبدی را درکلانشهرها و ازجمله تهران دامن زده است. جنوب وشمال درتهران امروزه تنها یک مفهوم جغرافیایی نیست. مفاهیم طبقاتی و فقدان شاخص‌های توسعه شهری نیز بر دو موقعیت شمال و جنوب کاملاً منطبق است. بعد از پایان جنگ، اتخاذ رویکرد نوسازانه در مدیریت شهری آغاز گردید و پیامدهای اقتصادی آن نیز به موازات اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری به عنوان عوارض توسعه توجیه می‌گردید. این رویکرد در دهه­های بعدی و  همراه با فساد بیشتر و اعمال و تضمین منافع الیگارشی حاکم ادامه یافت. متاسفانه اقدامات نوسازی بافت‌های فرسوده به کندی پیش رفته است و در مواردی هم کنار گذاشته شده است. در مقابل این بی­توجهی، چهره سیاه فرسودگی کالبدی به چهره سیاه فقر، آسیب‌های اجتماعی، کودکان کار و… سنجاق شده است.

شهرداری به عنوان متولی اجرایی مدیریت شهری، با تحولات جدید نیازمند بازنگری در رویکرد تحولات کالبدی است و البته برنامه جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی وفقر شهری را باید در دستور کار خود قرار دهد. برای اتخاذ این رویکرد علاوه بر مطالعات کافی و دورنگر، ساختار سازمانی شهرداری هم باید دچار بازنگری قرار گیرد. بدین منظور تأسیس معاونت رفاه وتوسعه اجتماعی در شهرداری کلانشهرها و به­ویژه شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی :