کد خبر: 16511تاریخ انتشار : ۳:۱۸:۰۱ - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

یک بام و دو هوای حضور بانوان در ورزشگاه ها

چرا ممنوعیت ها فقط برای بانوان ایرانی است ؟

لخ تر از تساوی تیم ملی فوتبال ایران در برابر سوریه در ورزشگاه آزادی ، حضور زنان سوری در ورزشگاهی است که زنان ایرانی همواره حسرت حضور در آن را دارند . صحنه تلخی که از یک توهین آشکار به جامعه بانوان با وقار ایران زمین حکایت دارد و ایضا تبعیضی که مسئولین بی تدبیر ورزش کشور میان بانوان ایرانی و بانوان سوری قائل شدند .این بی تدبیری به آنجا رسید که وزیر ورزش یک مملکت دلیل حضور زنان سوری را تلویحا زمینه سازی برای حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها می داند. باید از این وزیر سئوال کرد که آیا شما بانوان با وقار ایران زمین را کم ظرفیت تر از زنان سوری می دانید که چنین لاطائلاتی را بر زبان می رانید ؟

چرا ممنوعیت ها فقط برای بانوان ایرانی است ؟

روح الله عالم زاده – سردبیر نشریه «با شهر»

تلخ تر از تساوی تیم ملی فوتبال  ایران در برابر سوریه در ورزشگاه آزادی ، حضور زنان سوری در ورزشگاهی است که زنان ایرانی همواره حسرت حضور در آن را دارند . صحنه تلخی که از یک توهین آشکار به جامعه بانوان با وقار ایران زمین حکایت دارد و ایضا تبعیضی که مسئولین بی تدبیر ورزش کشور میان بانوان ایرانی و بانوان سوری قائل شدند .این بی تدبیری به آنجا رسید که وزیر ورزش یک مملکت دلیل حضور زنان سوری را تلویحا زمینه سازی برای حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها می داند. باید از این وزیر سئوال کرد که آیا شما بانوان با وقار ایران زمین را کم ظرفیت تر از زنان سوری می دانید که چنین لاطائلاتی را بر زبان می رانید ؟

اگر ورود بانوان به استادیوم آزادی ممنوع بود، به صراحت اعلام می کردید ممنوع است و با شهامت و قاطعیت، نه اجازه می دادید زنان سوری با آن وضعیت خاص ! در استادیوم آزادی حاضر شوند و نه نمایندگان زن مجلسی که همه اعتبارشان از اعتماد قشر عظیم بانوان به آنهاست  این بازی را به تماشا بنشینند . اگر مراعات شرع مقدس موجب عدم ورود زنان به ورزشگاه هاست ، بدیهی است که نباید شرع مقدس برای یک عده واجب و برای دیگران  مستحب باشد. اگر به وقار، ظرفیت، عفت ، نجابت و … باشد حتما  بانوان ایران زمین سرآمد همه بانوان جهان اسلام و این کره خاکی هستند و نباید با این بی تدبیری ها – عمدا یا سهوا – زن ایرانی زیر سئوال برود .

متاسفانه آقای رئیس جمهور که شعارهای تبلیغاتی اش در دفاع از بانوان گوش فلک را کر کرده بود به سادگی از کنار چنین تبعیض فاحشی گذشت و به وزیر بی تدبیرش تذکر نداد که چنین ظلمی را در حق  بانوان ایران زمین روا ندارد .

بحث نگارنده این وجیزه،  ورود یا عدم ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه ها نیست، بلکه انتقاد به یک بام و دو هوای مسئولینی است که نه آگاهانه می دانند چه تدبیر می کنند و نه می دانند چه خزعبلاتی را به عنوان توجیه ( عذر بدتر از گناه ) بر زبان می آورند.

چگونه است که آقای الله اکرم رئیس انصار حزب الله در موارد مشابه قبلی امضاء جمع می کرد و کفن می پوشید اما در برابر ورود تبعیض آمیز زنان سوری به ورزشگاه آزادی می گوید : ابتدا باید عکس ها را ببینم. نمایندگان زن مجلس چگونه به خود اجازه دادند نظاره گر این رفتار تبعیض‌آمیز باشند و حتی در ورزشگاه آزادی نیز حاضر شوند و در کنار زنان سوری به تماشای فوتبال بنشینند. آیا حس نمی کنند نمایندگی شان از سوی قشر عظیم بانوان ایرانی به شدت زیر سئوال رفته است؟کمیسیون ها و فراکسیون های مرتبط مجلس چطور این تبعیض را دیدند و ساکت ماندند ؟ خانم ابتکار معاون امور بانوان رئیس جمهور که هر لحظه اگر فراغتی می یابد به توئیتر و اینستاگرامش سر می زند به چه دلیل نسبت به این تبعیض ( بزعم نگارنده توهین آشکار به بانوان ایرانی ) سکوت کرد ؟

آقایان مسئول خصوصا شخص رئیس جمهور بدانند زنان با وقار ایرانی چه بسا ممنوعیت دائمی نسبت به ورود به ورزشگاه ها را بپذیرند اما تبعیض ها را هیچگاه از یاد نخواهند برد و هرگز نخواهند پذیرفت .

امید است مسئولین ورزش کشور ، شان والای زن ایرانی را دریابند و منبعد طرحی نو  دراندازند .

کلمات کلیدی :