کد خبر: 1744تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲:۰۸ - دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات:

ضریب کیفی ۱۲۲ نشریه مشخص شد

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات که به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه‌ای بر اساس سه شاخص “رسالت مطبوعاتی” ، “اخلاق حرفه‌ای” و “میزان مطالب اختصاصی” تشکیل شده طی چهار جلسه اخیر خود، ۱۲۲ نشریه از هفته‌نامه‌ها و دوهفته نامه‌های سراسری را ارزیابی کرد.

ضریب کیفی ۱۲۲ نشریه مشخص شد

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات که به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه‌ای بر اساس سه شاخص “رسالت مطبوعاتی”، “اخلاق حرفه‌ای” و “میزان مطالب اختصاصی” تشکیل شده طی چهار جلسه اخیر خود، ۱۲۲ نشریه از هفته‌نامه‌ها و دوهفته نامه‌های سراسری را ارزیابی کرد.
ضریب کیفی نشریات، عددی بین ۰٫۴ تا ۱٫۶خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

در جلسات کمیته ارزیابی و تعیین ضریب کیفی نشریات که دو جلسه با حضور ۶ عضو و دو جلسه هم با حضور همه اعضاء تشکیل شد، پس از بحث و تبادل نظر، اعضاء نسبت به نشریه مورد بررسی اعلام رأی می کنند. آراء مذکور تجمیع و معدل آن مبنای محاسبه و تعیین ضریب نهایی قرار می گیرد.

در جلسات کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات آقایان دکتر علی اکبر بهبهانی(نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات)، دکتر طاهر روشندل(استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران)، حجت الاسلام علی رضا یحیایی(کارشناس منتخب هیأت نظارت بر مطبوعات)، هرمز هوشمند راد(مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی(نماینده شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری)، علی رضا خانی(سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش(معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) حضور داشتند.

در جدول زیر نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی برای ۱۲۲ نشریه آمده است. منبعد این جدول، همزمان با پایان هر جلسه و تعیین ضریب کیفی نشریات جدید، تکمیل می شود. یادآور می شود ضریب کیفی نشریات مجددا در نیمه دوم سال مورد بازبینی قرار می گیرد.

لیست عناوین نشریاتی که تا کنون ضریب کیفی آن ها مشخص شده است:
ضریب کیفی نشریات، عددی بین ۰٫۴ تا ۱٫۶خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات که به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه‌ای بر اساس سه شاخص “رسالت مطبوعاتی” ، “اخلاق حرفه‌ای” و “میزان مطالب اختصاصی” تشکیل شده طی چهار جلسه اخیر خود، ۱۲۲ نشریه از هفته‌نامه‌ها و دوهفته نامه‌های سراسری را ارزیابی کرد.

در جلسات کمیته ارزیابی و تعیین ضریب کیفی نشریات که دو جلسه با حضور ۶ عضو و دو جلسه هم با حضور همه اعضاء تشکیل شد، پس از بحث و تبادل نظر، اعضاء نسبت به نشریه مورد بررسی اعلام رأی می کنند. آراء مذکور تجمیع و معدل آن مبنای محاسبه و تعیین ضریب نهایی قرار می گیرد.

در جلسات کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات آقایان دکتر علی اکبر بهبهانی(نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات)، دکتر طاهر روشندل(استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران)، حجت الاسلام علی رضا یحیایی(کارشناس منتخب هیأت نظارت بر مطبوعات)، هرمز هوشمند راد(مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی(نماینده شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری)، علی رضا خانی(سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش(معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) حضور داشتند.

در جدول زیر نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی برای ۱۲۲ نشریه آمده است. منبعد این جدول، همزمان با پایان هر جلسه و تعیین ضریب کیفی نشریات جدید، تکمیل می شود. یادآور می شود ضریب کیفی نشریات مجددا در نیمه دوم سال مورد بازبینی قرار می گیرد.

امتیاز هفته نامه پایتخت کهن ۱ درج شده است.

لیست عناوین نشریات:

ردیف نام نشریه امتیاز ردیف نام نشریه امتیاز
۱ صبح زندگی ۰٫۹ ۳۴ عصر پزشکی ۰٫۹
۲ تجهیزات صنعت نفت ۱٫۱ ۳۵ تولید ۱
۳ هویس ۱٫۱ ۳۶ ملیت ۱
۴ نیمکت ۱٫۱ ۳۷ ماهان ۱
۵ آینده برتر ۰٫۸ ۳۸ رویداد هفته ۰٫۹
۶ پیک سبز ۱ ۳۹ اتفاق نو ۰٫۸
۷ چلچراغ ۱٫۲ ۴۰ اخبار بانک ۱٫۲
۸ یالثارات الحسین(ع) ۱ ۴۱ دانش نفت ۱٫۲
۹ راوی ۰٫۹ ۴۲ رمز عبور ۱
۱۰ دنیا ۱ ۴۳ مثلث ۱٫۱
۱۱ رخصت پهلوان ۱ ۴۴ پنجره ۱٫۱
۱۲ هوشمند ۰٫۸ ۴۵ پرتو سخن ۰٫۹
۱۳ فصل نو ۰٫۹ ۴۶ همسر ۰٫۹
۱۴ جهان سینما ۱٫۱ ۴۷ مهر تابان ۱
۱۵ عصر ورزش ۰٫۹ ۴۸ امید جوان ۱
۱۶ پیام شادی ۰٫۸ ۴۹ پزشکی امروز ۱٫۲
۱۷ آلومینیوم ۰٫۹ ۵۰ ۷روز زندگی ۰٫۹
۱۸ مشاور خانواده ۱ ۵۱ بشیر ۰٫۸
۱۹ پیشخوان ۰٫۹ ۵۲ جسم و جان ۰٫۸
۲۰ روزهای زندگی بچه ها ۱٫۲ ۵۳ دنیای بازی ۰٫۸
۲۱ زندگی مثبت ۱٫۱ ۵۴ سخن ملت ۱
۲۲ عصر خانواده ۰٫۹ ۵۵ اعتبار ۱٫۱
۲۳ جستجو ۰٫۹ ۵۶ آوای زندگی ۱
۲۴ رموز ارقام ۱ ۵۷ هدیه ماه ۰٫۹
۲۵ قاصدک شهر ۰٫۶ ۵۸ هلال ۱
۲۶ سپاس ۱ ۵۹ به سوی افتخار ۰٫۸
۲۷ غریو ۰٫۹ ۶۰ تجارت فردا ۱٫۳
۲۸ جدول متفاوت ۰٫۹ ۶۱ سبزینه ۱٫۳
۲۹ دنیای امروز ۰٫۹ ۶۲ کار و تولید ایرانی ۱٫۱
۳۰ بانوی شرقی ۰٫۹ ۶۳ پایتخت کهن ۱
۳۱ پنجره خلاقیت ۱٫۲ ۶۴ صدا ۱٫۱
۳۲ عدل و اقتصاد ۰٫۹ ۶۵ سرزمین ورزش ۱
۳۳ دنیای خودرو ۱ ۶۶ سیب سبز ۱

 

 

 

ردیف نام نشریه امتیاز ردیف نام نشریه امتیاز
۶۷ زندگی ایده آل ۰٫۹ ۱۰۰ انرژی مثبت ۱٫۱
۶۸ شما ۱٫۱ ۱۰۱ یازده اردیبهشت ۰٫۹
۶۹ خودرو امروز ۱٫۱ ۱۰۲ هفت روز کشاورزان ۱٫۲
۷۰ نیرو ۰٫۸ ۱۰۳ نوین دارو ۱٫۱
۷۱ آراد جوان ۱ ۱۰۴ شمسه ۱
۷۲ تندیس ۱٫۳ ۱۰۵ زمان تحول ۱٫۱
۷۳ خانه آرمانی ۱٫۱ ۱۰۶ سینمای خانگی ۱٫۱
۷۴ خانواده ۱٫۲ ۱۰۷ زمزمه ۱٫۱
۷۵ زیبایی سالم ۱ ۱۰۸ سرآشپز ۱٫۲
۷۶ راه زندگی ۱٫۲ ۱۰۹ عقیق سپید ۰٫۹
۷۷ دنیای تصویر ۱٫۳ ۱۱۰ فرهنگ اسلام ۱
۷۸ صبح جوان ۱ ۱۱۱ گزارش هفتگی ۰٫۹
۷۹ موفقیت ۱٫۱ ۱۱۲ چاپ و نشر ۱٫۲
۸۰ پیام هامون ۰٫۹ ۱۱۳ تکتا ۱٫۱
۸۱ جدول اندیشه ۰٫۹ ۱۱۴ پیام گستر ۰٫۹
۸۲ جدول کاوش ۱ ۱۱۵ آهنگ زندگی ۱٫۱
۸۳ کتاب جدول ۱ ۱۱۶ آفرین ۰٫۹
۸۴ کنکاش ۰٫۹ ۱۱۷ اخبار پزشکی ۱
۸۵ کولاک ۱ ۱۱۸ صبح ایرانیان ۱٫۱
۸۶ کلبه سرگرمی ۱ ۱۱۹ افق ۱
۸۷ فانوس ۰٫۹ ۱۲۰ پشت صحنه ۰٫۹
۸۸ دنیای جدول ۱ ۱۲۱ طلوع صبح ۱٫۱
۸۹ خانواده و سرگرمی ۱ ۱۲۲ سرافرازان ۱٫۱
۹۰ شمارش ۰٫۹
۹۱ عصرنوین ۱
۹۲ دیروز امروز فردا ۰٫۹
۹۳ دامدار ۱٫۲
۹۴ راز ۱٫۱
۹۵ صالح ۱٫۱
۹۶ طب و اقتصاد ۱٫۲
۹۷ صنایع همگن پلاستیک ۱٫۱
۹۸ موج نو ۱
۹۹ مهندسی آب ۱٫۱