کد خبر: 1953تاریخ انتشار : ۲۳:۵۵:۲۰ - چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

سی و شش سال پس از آیت الله طالقانی

تصویر جلد شماره ۴۳هفته نامه پایتخت‌کهن

نظارت استصوابی از نگاه سعید حجاریان/ فضل الله صلواتی: آیت‌الله منتظری، نماد فروتنی و بزرگواری/ مهندس بازگان در ششمین سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی: برای او یک اسلام بیشتر وجود نداشت، طالقانی با آزادی‌کُش‌ها در جدال بود./ طالقانی، منادی شورا، الگوی سیاست ورزی/ با آثار و گفتاری از: مهدی آیتی، علیرضا بهشتی، محمد توسلی، علی خوشگواری، محترم رحمانی، هاشم صباغیان، طاهره طالقانی، محسن غرویان، نصرالله لشنی، احمد منتظری، عبدالله ناصری، ابرهیم یزدی

تصویر جلد شماره ۴۳هفته نامه پایتخت‌کهن

نظارت استصوابی از نگاه سعید حجاریان

فضل الله صلواتی: آیت‌الله منتظری، نماد فروتنی و بزرگواری

مهندس بازگان در ششمین سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی: برای او یک اسلام بیشتر وجود نداشت، طالقانی با آزادی‌کُش‌ها در جدال بود.

طالقانی، منادی شورا، الگوی سیاست ورزی

با آثار و گفتاری از:

مهدی آیتی، علیرضا بهشتی، محمد توسلی، علی خوشگواری، محترم رحمانی، هاشم صباغیان، طاهره طالقانی، محسن غرویان، نصرالله لشنی، احمد منتظری، عبدالله ناصری، ابرهیم یزدی

نهایی۴۳