کد خبر: 2350تاریخ انتشار : ۱۲:۱۳:۰۱ - دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

انتشار شماره ۲۵ هفته نامه مستقل

بیست و پنجمین شماره هفته نامه مستقل با موضوعاتی از قبیل: چرا ایرانیان مظلوم نمایی را دوست دارند، پرونده‌ای درباره مهرگان و سایر آئین‌های فراموش شده ایرانی، نامه‌هایی به رئیس جمهور، سرنوشت روس‌ها در سوریه چه خواهد شد؟ روایتی متفاوت از فقر و… منتشر شد.

انتشار شماره ۲۵ هفته نامه مستقل

بیست و پنجمین شماره هفته نامه مستقل با موضوعاتی از قبیل: چرا ایرانیان مظلوم نمایی را دوست دارند، پرونده‌ای درباره مهرگان و سایر آئین‌های فراموش شده ایرانی، نامه‌هایی به رئیس جمهور، سرنوشت روس‌ها در سوریه چه خواهد شد؟ روایتی متفاوت از فقر و… منتشر شد.

مستقل۲

کلمات کلیدی :