کد خبر: 42837تاریخ انتشار : ۵:۴۵:۲۱ - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

یداله اسلامی- نماینده ادوار مجلس

نوشدارویی به نام همبستگی ملی

درشرایط کنونی نوشداروی مشکلات کشور، همبستگی ملی است. آنچه به ما و کشور آسیب وارد می‌کند، نه تحریم‌ها و نه دشمنی‌ها و مخالفت‌های خارجی است؛ بلکه این گسست‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی‌های روزافزون و فراگیر است که به آسیب‌های پایدار و درازمدت و ماندگار تبدیل خواهد شد.

نوشدارویی به نام همبستگی ملی

درشرایط کنونی نوشداروی مشکلات کشور، همبستگی ملی است.  آنچه به ما و کشور آسیب وارد می‌کند، نه تحریم‌ها و نه دشمنی‌ها و مخالفت‌های خارجی است؛ بلکه این گسست‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی‌های روزافزون و فراگیر است که به آسیب‌های پایدار و درازمدت و ماندگار تبدیل خواهد شد.
برای گذر از این شرایط راهی ساده را می‌توان در پیش گرفت.  اگر خردورزی پیشه شود و بر اسب هیجان و شعار لگام زده و تدبیر میدان‌دار شود، دستیابی به این مقوله ممکن خواهد شد.
برای دستیابی به همبستگی ملی باید به گفتگوی فراگیر ملی روی آورد و از همه توان‌ها و استعدادها و گروه‌ها و جمعیت‌ها و افراد و کارشناسان برای ورود به فرایند گفتگو یاری خواست. و آنگاه بر اساس خرد گروهی، برنامه‌ای اجرایی برای حل مشکلات درونی جامعه ایرانی و به رسمیت شناختن حقوق همه افراد و گروه‌ها و دخالت همه آنها در تعیین سرنوشت اجتماعی تدوین و این برنامه را به عنوان برنامه‌ای ملی فراتر از هر طرح و برنامه‌ای دیگر پیگیری کرد.  اگر دیگران در پی گسست‌های اجتماعی هستند دست اندرکاران قدرت و حکومت باید در صدد ترمیم گسست‌های ایجاد شده و پرهیز از دامن زدن به شکاف‌های تازه باشند. به جای هر تضمینی به هر جای دیگر، به ملت تضمین داده شود که از آزادی انتخاب و دخالت در تعیین سرنوشت بهره‌مند خواهند شد. به جای هر وعده‌ای و هر معامله‌ای با مردم، بر سر به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی توافق و تفاهم شود.
به جای هر امتیاز به هر کشور کوچک و بزرگ، همه امتیازها به ملت ایران داده شود.
مردم از حذف شدن خسته شده‌اند، از دخالت در زندگی اجتماعی و سبک زندگی به ستوه آمده‌اند و همین نگرانی‌ها دیگران را ترغیب به دخالت و برنامه‌ریزی‌های ویرانگر می‌کند.
بیایید خودمان به این روند پایان بدهیم و همه محدودیت‌های ناشی از بسته‌اندیشی را از میان برداریم، به همه استعدادها فرصت بروز و ظهور دهیم، همه فرافکنی‌ها و شعارها را به کناری نهیم، برای حل مشکلات از همگان کمک بخواهیم و به ریشه‌کنی فساد و ویژه‌واری و بی‌عدالتی همت گماریم.
حل مشکلات امروز کشور از یک فرد و گروه و سازمان و دسته سیاسی و غیرسیاسی و نظامی و غیرنظامی برنمی‌آید. برای حل این مشکلات باید همه توان و نیرو و امکانات کشور با خردورزی و آینده‌نگری به میدان خوانده شود.
می‌توانیم اگر بخواهیم و کاش که بخواهیم.

کلمات کلیدی :