کد خبر: 47543تاریخ انتشار : ۱۷:۰۳:۲۸ - سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

ادیب عزیزی- ناشر

دم خروس تقدس مآبی

منطق برخی دوستان در روزهای منتهی به انتخابات اتحادیه موجب شد تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه نشر در ایران عرایضی را به استحضار عزیزان برسانم.

دم خروس تقدس مآبی

منطق برخی دوستان در روزهای منتهی به انتخابات اتحادیه موجب شد تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه نشر در ایران عرایضی را به استحضار عزیزان برسانم.
در لابلای مطالب مطرح شده توسط برخی از دوستان دیده می‌شد که تلاش می‌شود تا اتحادیه ناشران و شرکت در انتخابات هیات مدیره آن را به امری مقدس تبدیل کنند. بنده لازم می‌دانم به صراحت عرض کنم که به هیچ وجه با مقدس سازی اتحادیه و یا هر پدیده انسانی دیگر موافق نیستم و معتقدم که پشت این مقدس سازی‌ها اهدافی شخصی و حتی شوم نهفته است.
معتقدم که نقد هر پدیده انسانی کمک می‌کند به کارکرد و عملکرد بهتر آن، برخی برای منافع شخصی خود، تلاش دارند هر چیزی را در این مملکت، مقدس جلوه دهند، به نظرم این روش‌ها دیگر شبیه دم خروس شده است و باید پایان داده شود، هر پدیده انسانی زمانی خوب است، که نتایج خوبی برای همگان داشته باشد و در واقع متضمن خیر عمومی باشد.
پس، از پیش نمی‌توان پدیدهای انسانی را ارزیابی کرد بلکه باید به نتایج نگریست.
در همین روزها دیدیم و دیدید که عده‌ای برای منافع شخصی خود تلاش کردند تا اتحادیه و انتخابات آن را مقدس جلوه دهند و تا حدودی موفق هم شدند، این روش‌ها درست نیست، این‌ها خیانت به کشور است، مقدس سازی پدیده‌های انسانی به هر نحوی، خیانت است به کشور، ما برای ارتقاء کارکرد هر پدیده انسانی باید بتوانیم آن را نقد کنیم، ما باید بتوانیم انتخابات را نقد کنیم، ما باید بتوانیم اتحادیه را نقد کنیم، این کار برای کارکرد و ثمربخشی و نتیجه بخشی هر پدیده انسانی (به گونه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد) خوب است.

بنده چندین و چند بار از دوستان خواسته‌ام که چند سطری بنویسند از عملکرد اتحادیه ناشران در ادوار گذشته تا امروز که آن عملکردها متضمن خیر عمومی باشد، مشخصا عرض کردم که عملکردهایی را اشاره فرمایند که رانتی نباشد، چون رانت مشخصه خیلی دقیقی ندارد که بتوان خیر عمومی را در آن دید و محاسبه کرد.
هیچیک از دوستان، هیچ نگفتند، پاسخ ندادند، حاضر نشدند پاسخ بدهند!
البته پاسخی نداشتند که بدهند، چون سازمان نشر در ایران دارد وارونه عمل می‌کند، به جای آنکه از منابع و ظرفیت‌های ملی خود تولید کند، دارد محتویات بیگانه را کپی می‌کند، سازمان نشر در ایران به جای آنکه از طریق تولید فکر به دولت و حاکمیت برای مدیریت بهتر و رفاه بیشتر جامعه، کمک و رانت بدهد، در عوض از دولت و حاکمیت رانت می‌گیرد، به عبارتی، در جستجوی سهم خود از  نفت است.
پول صادرات نفت خام در برابر  واردات فکر بیگانه!
نفت در برابر فکر!
وقتی نفت در برابر فکر باشد، ترجمان آن می‌شود نفت در برابر کالا یا نفت در برابر غذا. چنانکه شیخ نشین‌ها منطق نفت در برابر نوسازی و نفت در برابر اسلحه را پذیرفته‌اند.

معتقدم تحولات اتحادیه ناشران را باید فراتر از جریان‌سازی‌های موجود دید.

بنده نه تنها مخالف اتحادیه ناشران تهران نیستم بلکه معتقدم ناشران باید اتحادیه سراسری داشته باشند و از شقه شقه شدن بپرهیزند. اما هرگز معتقد به پیشکسوت مآبی و ریش سفیدمابی در اتحادیه ناشران نیستم، اتفاقا برعکس معتقدم اتحادیه ناشران، چون با فکر و اندیشه و تولید سر و کار دارد باید رویکرد جوان‌گرایانه داشته باشد، ریش سفیدمآبی و پیشکسوت مآبی در اتحادیه ناشران، آن را از هدفی که دارد به شدت دور می‌کند و به همان وضعیت نفت در برابر فکر سوق می‌دهد. (چنان که داده است)

واقعا چرا دوستان این همه در وصف اتحادیه ناشران می‌گویند اما حاضر نیستند آدرسی دقیق و عینی و ملموس از این توصیفات بدهند!؟

این دوره از انتخابات اتحادیه ناشران تهران، محل حضور و تاثیرگذاری دو طیف نامتجانس بود، طیف به شدت سنتی‌ها و به شدت مدرنیست‌ها!، این پدیده را از یک طرف باید به فال نیک گرفت اما از طرف دیگر باید به شدت بر روی آن تامل کرد!
باید تامل کرد که واقعا موضوع نشر در ایران چیست که آن‌ها امروز به هم رسیده‌اند؟
آیا موضوع امروز نشر در ایران، تولید فکر است؟
بنده به صراحت می‌گویم، نه!
موضوع امروز نشر در ایران، تولید فکر بومی نیست، بلکه کپی کردن از فکر بیگانه است.
و باید تامل کنیم که چرا تاثیرگذاران و راهبران امروز نشر ایران از گفتگوی شفاف و بی پرده فرار می‌کنند و در پستوها کمپین تشکیل می‌دهند.
و سخن‌گویانی به میدان می‌فرستند برای تقدیس خود و تقبیح دیگران! برای نشان دادن چماق و هویج!
واقعا چرا؟
از این پس اتحادیه ناشران تهران بیش از پیش، در ترازو خواهد بود.
سنجه و نقد، امر بسیار مبارکی است، چرا که موجب ارتقاء کیفیت و کارکرد و ثمربخشی پدیده‌ها می‌گردد. امیدوارم ظرفیتش وجود داشته باشد، بنده به ظرفیت و توانمندی هموطنانم امیدوارم.

کلمات کلیدی :