کد خبر: 2566تاریخ انتشار : ۲۳:۱۵:۴۸ - جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلب را وظیفه‌ی خود بدانیم

کاندیدای لیست اصلاح‌طلبان تهران

حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلب را وظیفه‌ی خود بدانیم

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، کاندید لیست اصلاح‌طلبان تهران
کاندیدای لیست اصلاح‌طلبان تهران:
١-دکتر محمدرضا عارف
٢-فریده اولاد قباد
٣-محمد رضا بادامچى
۴-دکتر کاظم جلالى
۵-مهندس سهیلا جلودار زاده
۶-دکتر فاطمه السادات حسینى
٧-الیاس حضرتى
٨-دکتر غلامرضا حیدرى
٩-دکتر فاطمه ذوالقدر
١٠-علیرضا رحمتى
١١-دکتر ابوالفضل سروش
١٢-فاطمه سعیدى
١٣-پروانه سلحشور
١۴-طیبه سیاووشى شاه عنایتی
١۵-دکتر مهدى شیخ
١۶-دکتر محمود صادقى
١٧-محسن علیجانى زمانى
١٨-دکتر محمد جواد فتحى
١٩-مصطفى کواکبیان
٢٠-احمد مازنى
٢١-پروانه مافى
٢٢-علیرضا محجوب
٢٣-داوود محمدى
٢۴-على مطهرى
٢۵-دکتر سید فرید موسوى
٢۶-محمدرضا نجفى
٢٧-بهروز نعمتى
٢٨-دکتر على نوبخت
٢٩-محمد على وکیلى
٣٠-عبدالرضا هاشم زائى