کد خبر: 28660تاریخ انتشار : ۵:۰۶:۳۵ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

عملکرد اعضای زن شورا در ترازوی نقد؛

از مدافعان همیشگی نجفی تا تذکرهای آیین نامه‌ای

ساعت‌ها زمان و میلیون‌ها تومان پول صرف می‌شود، تا بودجهِ سالیانه تهیه، تنظیم و نهایتاً به تصویب شورا برسد. بعد از تصویبِ بودجه، شهرداری آنگونه که صلاح می‌داند هزینه می‌کند. نهایتاً، برای قانونی کردنِ هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحیه به شورا می‌آورد! شورا هم بر اساس مدلِ “همسویی سیاسی” آنرا تأیید می‌کند!

از مدافعان همیشگی نجفی تا تذکرهای آیین نامه‌ای

عابدین سالاری اسکر- روزنامه نگار

ساعت‌ها زمان و میلیون‌ها تومان پول صرف می‌شود، تا بودجهِ سالیانه تهیه، تنظیم و نهایتاً به تصویب شورا برسد. بعد از تصویبِ بودجه، شهرداری آنگونه که صلاح می‌داند هزینه می‌کند. نهایتاً، برای قانونی کردنِ هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحیه به شورا می‌آورد! شورا هم بر اساس مدلِ “همسویی سیاسی” آنرا تأیید می‌کند!

بخشِ اصلیِ جلسه “۵۱ ام” (۱۲/۱۵) شورایِ مردمِ شهرِ تهران، به بررسی اصلاحیه بودجه سال ۹۶ اختصاص یافت. براین اساس، شهرداری مجوز جابجایی، حدود ۷۶۰ میلیارد تومان (۴۲۴ میلیارد تومان هزینه جاری، ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۴۰ میلیارد تومان وام) را از شورا گرفت. نکتهِ عجیب این جلسه، نوعِ مواجههِ اعضاء با این اصلاحیه بود. کمیسیونِ بودجهِ شورا هم در موضوعِ تصویبِ بودجه سال ۹۷ و هم دربررسی این اصلاحیه، به دلیلِ حضورِ اکثریتِ اعضایِ “وکیل الشهرداری” درآن، عملاً به عنوان بخشی از ساختار اداری شهرداری عمل می‌کند! علاوه بر این، برخی از اعضاء شورا، با حرارت و شوقِ آتشین پیشنهاداتی برای حذف برخی ردیف‌های هزینه‌ای دادند، اما زمانی که معاونِ برنامه ریزی شهرداری تهران پشت تریبون قرار گرفت، با ناراحتی گفت: دارید با این پیشهادات آقای “نجفی” را دچار مشکل می‌کنید! دقیقاً بعد از این عتاب و خطاب، اعضاء محترم پیشنهادات خود را پس گرفتند! یعنی با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن، مساله بر سرِ رعایت قانون و مصالح مردم و شهر نیست، بلکه بحث بر سر این است که اگر مساله، مربوط به شهردار قبلی است حذف آن ردیف ایراد ندارد، اما اگر مربوط به شهردار همسوی سیاسی باشد قابل چشم پوشی است! دقیقاً براساس همین نگرش، در همه ادوارِ قبلی شورا عمل شده است و دود آن به چشم مردم و شهر تهران رفته است!

همچنین در جلسهِ، در بخشی از نطق پیش از دستور یکی از اعضاء، به مساله زنان اشاره شد. این مساله بهانه‌ای شد تا به صورت گذرا به کارکردهای اصلی و کارنامه شش عضو زن شورا اشاره‌ای داشته باشم. چند روز قبل، یکی از نمایندگانِ مجلس درمقامِ تعریف و تمجید از رئیس خود گفته بود: “ادبیات ایشان از میانگینِ فهم بشریت بالاتر است.” در یک قرینه سازی تمثیلی، می‌توان گفت که توان و عملکردِ حداقل چهار نفر از زنانِ عضو شورا، از میانگین توان و شایستگیِ زنان نخبه شهر تهران کمتر بوده است. حتی برخی آنرا با زنان معمولی جامعه تهران مقایسه می‌کنند. صحنِ علنیِ شورا، محلِ بروز و ظهور شایستگی‌ها، کمیت و کیفیت مشارکت در تصمیم گیری‌ها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها و نهایتاً میزانِ اثرگذاری هر عضو در شوراست. به نحوی که، بعد از گذشتِ مدتی می‌توان راجع به کارکردها و خروجی هر عضو به یک معیار رسید. به زبانِ ساده‌تر، هر عضوی به یک مختصه و صفتی در شورا اشتهار می‌یابد. بررسی کارنامه ۷ ماهه، چهار عضوِ خانمِ شورا نشان می‌دهد که کارکرد و کارویژهِ اصلی آن­ها به ترتیب؛ “شمارش آراء”، “تذکر آیین نامه‌ای”، ” دفاع تمام قد و همیشگی از نجفی شهردار تهران” و ” سکوت تمام عیار در تمام جلسات از ابتدا تا انتها و نقش ناظر شورا را بازی کردن” بوده است! البته، کارکردِ خانم “فخاری”(به دلیل ایفای نقشِ مردمی در زمان تصویب بودجه سال ۹۷ و طرح ترافیک) و کارکرد خانم “نژاد بهرام” تا حد کمتری (به دلیل حضور مداومِ میدانی در محلات تهران) در حدِ متوسطِ زنان نخبه تهرانی بوده است.

این کارنامه ضعیف و داشتن کارکردهای حاشیه‌ای و نقش انفعالی در شورا، از دو زاویه قابل بررسی است:

  1. همانگونه که محاسبات من نشان می‌دهد، شهر و مردم تهران، برای هر سال نمایندگی هر عضو شورا مبلغی معادل ۳٫۵ میلیارد تومان هزینه می‌کنند…

یعنی هر عضو باید خروجی و کارکردِ مثبتی معادل این عدد برای مردم تهران داشته باشد. در حالی که خروجی و کارکرد این اعضاء، بسیار کمتر از هزینه‌ای است که برای آن‌ها می‌شود.

  1. از آنجائی­که این ۶ نفر، بر اساسِ سهمیه جنسیتی وارد لیستِ انتخاباتی اصلاح طلبان شدند، کارنامه ضعیف آن­ها در درازمدت، باعث بدبینی افکار عمومی نسبت به نقش زنان خواهد شد.

این شش نفر به صورت جمعی نیز، به دلیل اختلافات و دعواهای درونی، عملاً هیچ طرح و یا لایحه‌ای که به نفع زنان جامعه باشد، نتوانسته‌اند عملیاتی کنند! به عنوان مثال، در زمانِ بررسی بودجه سال ۹۷، یک پیشنهاد جنسیتی به شورا آوردند، اما موفق به کسب تأییدیه شورا نشدند!

کلمات کلیدی :